Začíname náš nový terapeutický krúžok ❤️ RYTMICKÝ KRUH – bodypercussion,

boomwhackers, djembe. Účasť na dnešnom krúžku prosíme nahlásiť v nadácii, alebo na tel.č. 0907 719 624. Krúžok je pre deti so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne slabších rodín z Nadácia anjelské krídla a pre ich rodičov v spolupráci s Art Studio Z v Žiline v Dome Odborov

Sú to rytmické cvičenia, ktoré pomáhajú k zlepšeniu svalovej koordinácie, pomáhajú pri vyjadrovaní, trénovaní pamäti, zlepšujú pozornosť a sústredenie. V kruhu rozvíjajú vzájomnú spoluprácu, kreativitu , zvyšujú pocit sebadôvery, uvoľňujú napätie. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Rytmické cvičenia sú výborné hlavne pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk