Ďakujeme darcovi, ktorý nechce byť menovaný, za nezištnú výpomoc a vitamíny pre rodiny ❤️.