Vianočné sviatky sa pomaličky blížia…
Niet slov, ktoré by vedeli vyjadriť to, čo cítime.
Tu obrovskú vďaku za každého z Vás.
Za podporu, ktorú dávate nám aj rodinám s ťažko chorými deťmi a ľuďom v núdzi.
Tento rok sme urobili neskutočne veľa krásnych vecí spolu.
Veríme, že aj naďalej sa budeme spájať, nezištne pomáhať a šíriť svetlo a lásku tam, kde je to potrebné.
S úctou a vďakou ku každému z Vás ❤️
Tím Nadácie Anjelské Krídla