Ďakujeme spoločnosti WWW.IMITRADE.SK za podporu a nezištné krásne darčeky.
Určite urobia obrovskú radosť tam, kde pôjdu.
https://www.imitrade.sk/. Spoločnosť sa zaoberá reklamnými predmetmi. Veľmi si to vážime a hlavne teraz, keď vieme, aká je náročná situácia.