Ďakujeme za krásny pozdrav a nádherný úsmev Veronike Ď. z obce Hontianska Moravce ♥️. Pozdravujeme maminku a posielame objatie🌿♥️. Sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť a potešiť. Veľká vďaka patrí darcom za potraviny Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

 

( Fotografia je zverejnená na základe súhlasu zákonného zástupcu)

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk