Ďakujeme každému, kto s nami robí radosť tam, kde je potrebná ❤️
Veľmi sme vďační, že sme mohli dať úsmev a radosť deťom na oddelení detskej pediatrickej intenzivnej mediciny UNM v Martine.
Ďakujeme celému kolektívu na tomto oddelení za ich ústretovosť a ich poslanie, ktoré robia s tak veľkou oddanosťou a láskou ??
Veríme, že budeme môcť znova potešiť malých pacientov.
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb o pomoc )