Ďakujeme TESCO SOLINKY ŽILINA, pani Milke a kolektívu za nezištnú pomoc vo forme školských potrieb, plienok, práškov na pranie, drogérie. Vždy s úsmevom a ochotou pomáhajú.

Tesco Solinky pomáha

Tesco Solinky nám pomáha pravidelne a sú aj partnermi benefičného koncertu Nadácie Anjelské krídla.

Ďakujeme.