Terapia tancom ♥️ v Art Studio Z v Žiline.
Marek tam veľmi rád chodí.
Terapia mu pomáha na koordináciu, svalstvo.
Je to zároveň aj forma rehabilitácie a pozitívneho myslenia.
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )