Veľké poďakovanie patrí oddeleniu traumatológie v nemocnici v Žiline, anjelovi vrchnej sestričke Silvinke a aj celému kolektívu za pomoc pri odovzdávaní darčekov, ktoré vyrobili naši dobrovoľníci z nadácie ❤️.
Spoločne sme odovzdali posolstvo lásky, nádeje a pomoci, ktorá išla aj ležiacim pacientom na oddelení.
Posielame každému veľa zdravia a sily.
( Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )