VŽDY, keď si sadám k jedlu, alebo si dávam v pokoji kávu POĎAKUJEM SA 🙏🏻. Keď vidím deti, že sú usmiate POĎAKUJEM SA 🙏🏻. Keď padáme od únavy, ale máme krásny pocit v duši, že sme mohli niečo zmysluplné urobiť POĎAKUJEM SA 🙏🏼. Keď môžeme byť súčasťou pomoci človeku aj všetkému živému, čo potrebuje podať pomocnú ruku POĎAKUJEM SA🙏🏻, že sme mali možnosť byť oporou. ĎAKUJEM ráno, ĎAKUJEM večer, ĎAKUJEM stále, aj za tie náročné chvíle, ktorými každý z nás musí sem tam prejsť, pretože potom tie krásne a pokojné sú veľmi vzácne.
“ Všetci sme prišli na tento svet rovnako, ako naše deti a ľudia okolo nás. Nikto nie je viac, nikto menej. Moju hlbokú úctu má každý, kto nie je ľahostajný k osudom toho, kto potrebuje podať pomocnú ruku.
ÁNO, každá živá bytosť je darom ❤️
STAČÍ KU TOMU, IBA TROCHU NAŠEJ ĽUDSKOSTI
Ďakujem v mene celého tímu Nadácie Anjelské Krídla, že spolu s nami nezištne pomáhate. Ďakujeme, že ste sa krásne pridali aj ku Vianočnému snu pre deti pod stromček a taktiež za zasielanie balíkov nezištnej pomoci pre rodiny, trvanlivého jedla, drogérie.
Tento rok bol veľmi náročný pre rodiny, pre ľudí, celú spoločnosť. Chce to veľa síl, viery a pokory. Aj napriek tomu všetkému ste ANJELMI pre ľudí 🙏🏼 ĎAKUJEME ♥️
“ Žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý k druhým. Láska, ktorú darujeme ostatným, sa nám niekoľkonásobne vráti. Ak konáme čistým srdcom, nič neočakávame naspäť. Láska vyháňa strach, bolesť a dáva NÁDEJ. „
ĎAKUJEME 🙏🏼
S úctou,
Zakladateľka a správkyňa Nadácie Anjelské Krídla