ŠPORTOVEC PODPORUJE ŠPORTOVCA ❤️
Maratónkyňa Stanka Kyselicová zabehne
RAJECKÝ MARATÓN v našom tričku ❤️
Taktiež bude šíriť posolstvo pomoci a nádeje za ťažko choré deti, ich rodiny a ľudí v núdzi .
Maratón pobeží aj pre Ľubku Škvarnovú z našej nadácie.
Ďakujeme TV SEVERKA
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )