Nádej, priateľstvá, darcovia, partneri, projekty, aktivity, úsmevy, nezištná pomoc, opora, ochota, hlboká pokora, láska, dobrovoľníci, ľudia dobrej vôle, vzájomná úcta, dobro a viera, nezabudnuteľné momenty, rodiny, deti, prítomnosť, motivácia,  ľudskosť, objatia, slzy dojatia, skutočné príbehy, nádherné srdcia ľudí dobrej vôle. Nadácia Anjelské Krídla už 7 rokov

SPOLOČNE S VAMI ❤️ ĎAKUJEME

ŠÍRME SKUTOČNÉ HODNOTY V ŽIVOTE

 

https://nadaciaanjelskekridla.sk/