SPOJILI SRDCIA – SPOJILI LÁSKU ♥️

Trieda 1.PSVB zo Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi z Čadce, sa rozhodla urobiť prekrásny skutok a v rámci nášho projektu JEDLO AKO DAR, urobili nezištnú zbierku potravín pre rodiny a ľudí v núdzi, ktoré nadácia pošle tam, kde je to nevyhnutné ♥️pre deti a rodiny.

Sme hrdí na to, že ľudia dokážu spojiť svoje SRDCIA, aby pomohli inému. Veľká vďaka im patrí a taktiež našej dobrovoľníčke Beátke ♥️.
Ďakujeme aj spoločnosti Big One s r.o a pánovi Jankovi S. za pomoc pri zasielaní balíkov.

( Fotografie sú zverejnené na základe súhlasov )

www.nadaciaanjelskekridla.sk