♥️ „KAMKOĽVEK pôjdeš, ČOKOĽVEK robíš, ROB to

celým svojím SRDCOM“ ( Konfucius)

♥️ Niet slov, ktoré by dokázali vyjadriť našu hlbokú úctu a vďaku pedagógom, rodičom aj žiakom za ich krásne nezištné gesto. Dnes sme boli z Nadácia anjelské krídla prevziať nezištnú zbierku potravín a drogérie v Základnej škole Žofie Bosniakovej, ul.Školská 491/18, 013 01, Teplička nad Váhom. Nezištná výpomoc pôjde rodinám v núdzi. Ďakujeme za milé privítanie, stretnutie a vzácny čas, ktorý sme mohli stráviť v škole a prajeme celému kolektívu, rodičom, pedagógom aj deťom krásne prázdniny, ktoré už klopu na dvere 🌞. Špeciálne poďakovanie patrí dobrovoľníkom, našim anjelom Ivetke K. Kleckova Iveta 🫶 a Milan Smetana

 

( Fotografia a poďakovanie je zverejnené so súhlasom vedenia školy https://zszbteplicka.edupage.org/

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk

info@nadaciaanjelskekridla.sk