Viky V., Banská Bystrica 💕.
Úžasné dievča, večne usmiate slniečko.
Ďakujeme za každú podporu a pomoc pre Viky.
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 nezabudnite uviesť informáciu Viky V., Banská Bystrica.
Príspevky rodina použije na rehabilitácie pre Viky.
Taktiež môžete použiť transparentný účet, ktorý je zverejnený na www.nadaciaanjelskekridla.sk
( fotografia je zverejnená na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu, situácia je overená, nadácia eviduje potrebné podklady )