Nachystali sme pre deti školské pomôcky 🤗.

Zatiaľ sme urobili 23 balíčkov a čo najskôr ich odošleme deťom. Ďalšie balíčky so školskými potrebami budeme robiť koncom augusta. Ďakujeme všetkým darcom ANJELOM za pomoc . Naša vďaka patrí spoločnosti Elop Industry s r.o. http://www.elopindustry.eu/ za nezištnú výpomoc s prepravou balíčkov. Deťom zo Žilinského regiónu odovzdajú školské pomôcky naši dobrovoľníci z Nadácie Nadácia anjelské krídla

 

( Poďakovanie je zverejnené so súhlasom spoločnosti)

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk