Motivujme mládež, deti, ľudí, aby vedeli poskytovať aspoň základnú prvú pomoc.
Koľko z nás by vedelo podať pomocnú ruku, keby sme boli účastníkmi dopravnej nehody, alebo inej situácie, kde by trebalo zachrániť ľudský život?
Čo ak práve nám nebude vedieť nikto pomôcť ? Čo ak my nebudeme vedieť pomôcť ?
Viete zachrániť dieťa? Dokážete aspoň zareagovať.
Vždy je lepšie niečo urobiť, ako vôbec nič ??????
Dnes sme z Nadácie Anjelské Krídla absolvovali BEJBY KURZ PRVEJ POMOCI – školenie v Slovenskom Červenom Kríži, územnom spolku Žilina. Pravidelne sa snažíme vzdelávať sa v oblasti poskytovania prvej pomoci.
Veľké ďakujeme lektorke pani PhDr.Magdaléne Padalovej.
Vynikajúci prístup, celková atmosféra a kvalitná výučba. Veľká vďaka ??.
Tešíme sa na ďaľšie školenia a učenia, aby sme dokázali to najhlavnejšie
ZACHRÁNIŤ ĽUDSKÝ ŽIVOT ❤️.
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )