Takéto prekvapenia dnes dostali klienti Domova sociálnych služieb sociálneho strediska SČK v Banskej Štiavnici od

Nadácia anjelské krídla

, ktorá sa zameriava na pomoc pre ťažko choré deti a ich rodiny, ľuďom v núdzi, matky starajúce sa samé o ťažko choré deti a sú v životnej núdzi.

Nadácii Anjelské krídla patrí od nás všetkých veľké ĎAKUJEME !♥️