Dnešný deň sa niesol v znamení pomoci, spolupatričnosti a vzájomnej opory a podpory ♥️.
Nadácia Anjelské Krídla a Slovenský Červený Kríž Žilina spojili srdcia, spojili možnosti a vďaka spoločnosti RAJO.SK dnes rozviezli
2200 vynikajúcich jogurtov pracovníkom v prvej línii v Žiline a taktiež do Krízového centra Náruč, Krízového centra Lúč, DSS Letokruhy.
Jogurty dostali aj rodiny z nadácie Anjelské Krídla.
Ďakujeme a tešíme sa, že sme spolu mohli pomôcť, urobiť radosť a vyčariť úsmev na tvári.
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb o pomoc ).
Samozrejme všetci, ktorí sme sa dnes stretli za účelom pomoci, sme zdraví ??♥️??