Dnešné OKIENKO DO DUŠE ❤️
Diskusia, názory, rady a vzájomná podpora a opora.
Ďakujeme každému, kto prišiel na stretnutie.

(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )