Akurát sme dostali darčeky pre deti od pána Janka.
Velikáaáanske krásne nálepky ?.
Moja duša spieva od radosti a vďaky za to, že sa pridávate k pomoci ľuďom a šíreniu nádeje, opory, pocitu, že myslíme na nich ♥️.

Ďakujeme ?
Nálepky odovzdáme tam, kde dajú lásku a úsmev.

Kde je chuť a odhodlanie v srdci “ pomáhať“…., tam sa cesta nájde…

www.nadaciaanjelskekridla.sk