„ LÁSKA JE JEDINÝM KĽÚČIKOM NA SVETE,

KTORÝ MÔŽE OTVORIŤ KAŽDÉ DVERE “ ❤️

( citát – Otto Betz )

V mene celého tímu NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA, Vám želám prekrásne sviatky v kruhu vašich najbližších a milovaných. Vážme si tieto vzácne momenty života, v spomienkach na našich blízkych zosnulých, ktorí navždy ostanú v našich srdciach.

Ďakujeme za podporu a dôveru v roku 2022. Vďaka nezištným darcom, jednotlivcom, spoločnostiam a partnerom, sme pomohli tento rok veľa rodinám. Ďakujeme každému za nezištné finančné dary pre rodiny. Ďakujeme každému, kto poskytuje spoločne s nami nezištnú hmotnú pomoc a ostatné nevyhnutné veci pre rodiny.  Nadácia je tu, aby mohla plniť poslanie, na ktoré bola založená a to  POMÁHAŤ.

“ Sme všetci dobrovoľníci a dobrovoľne dávame bez nároku na odmeny, už šesť rokov svoj čas a lásku  tam, kde sme sa sami slobodne rozhodli.

Do nadácie na pomoc ĽUĎOM a tomu, kto to nevyhnutne potrebuje“.

🙏🏼Moja obrovská vďaka patrí našim dobrovoľníkom a mojím priateľom z Nadácie Anjelské Krídla. ĎAKUJEM VÁM ♥️za Vašu ochotu, lásku, čas a obetavosť ♥️💜💛. Za to, že ste 🙏🏼

Verím, že aj v roku 2023 budeme spoločne DÁVAŤ NÁDEJ TAM, KDE JE TO POTREBNÉ a nadáciu dokážeme spoločne udržať, aby aj naďalej plnila svoje poslanie. Osobne moje ďakujem patrí partnerom, priateľom, firmám za ich ochotu a podporu. Veľmi si to vážim. Pomaličky už aj my začneme trošku oddychovať a venujeme nás čas našim rodinám, deťom a oddychu♥️

NEMRHAJTE ZBYTOČNE ČASOM. POMÁHAJTE, MILUJTE, KONAJTE ZMYSLUPLNÉ VECI V ŽIVOTE, ĎAKUJTE ZA KAŽDÝ DEŇ ♥️

S úctou k Vám 🙏🏻

Alexandra Majeríková

Zakladateľka a správkyňa Nadácie Anjelské Krídla

info@nadaciaanjelskekridla.sk

www.nadaciaanjelskekridla.sk