Benefičný Maškarný ples je najúžasnejšia fašiangová udalosť plná úžasnej zábavy a zároveň pomoc pre niekoho, kto to potrebuje. Preto si nesmierne vážime, že tento rok usporiadateľ OZ Hosťovce výťažok z tejto akcie odovzdá malej Lure,ktorá je pod krídlami NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA.
Nadácia Anjelske krídla tiež prispela darčekom do tomboly. Ďakujeme každému, kto pomohol.

(Fotografia a výzva je zverejnená vždy iba na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb a po následnom overení )