Z celého srdca ❤️ sa Vám každému chcem osobne poďakovať za tak krásnu pomoc, ktorú posielate na základe výzvy pre chorého Martinka H.,Turie a tiež pre ostatné detičky a ľudí v núdzi.
Veľká vďaka za Vašu podporu a dôveru.
Budeme sa snažiť čo najviac dávať nádej ľuďom❤️.
Všetci v nadácii sme dobrovoľníci.
Pomáhame s láskou.
Ďakujeme darcom za 2 percentá, firmám a jednotlivcom za pomoc aj počas roka.
Pomáhame v rámci našich možností, keďže dotácie od štátu nedostávame a sme apolitická nadácia.
Ja osobne viem, aké to je, mať niekoho pri sebe, keď bojujete o každý deň.
Preto skúsme každý aspoň trošku byť tu pre niekoho ❤️.
Nevieme, kedy práve my budeme potrebovať oporu. Život je vzácny dar. Vážme si ho.
S úctou a vďakou,
Ing. Alexandra Majeríková
Zakladateľ a správca nadácie
info@nadaciaanjelskekridla.sk
❤️ NAŠE KRÍDLA SÚ AJ VAŠIMI KRÍDLAMI ❤️