Dnešné krásne doobedie sa nieslo v duchu pomoci a vzájomnej spolupatričnosti.
Podstatou našej návštevy bolo dať ľuďom úsmev, nádej a hlavne ich potešiť.
Z nadácie (Alex a Ema) sme napiekli domáce jablkové štrúdle a išli ich zaniesť na LDCH oddelenie a oddelenie úrazovej chirurgie do Žilinskej nemocnice. Pacienti si pochutnali, rozdali sme aj darčeky, balzamíky, odznaky, vankúšiky, srdiečka, zabalené ozdobné sviečky, prívesky od Alexa Z. chlapca z nadácie a obrázky od Janky P., ktorej nadácia pomáha. Janka je ťažko zdravotne postihnutá a maľuje nadherné obrázky, cez ktoré dáva veľa lásky.
Strávili sme čas s pacientami, porozprávali sme sa s nimi. Čas pre nich v nemocnici je dlhý a náročný.
Každý úsmev, slovo je opora a pomoc ??
Veľká vďaka patrí lekárom a sestričkám a úplne každému, kto zabezpečuje v nemocnici všetko, ako má byť.
S láskou a pokorou prídeme znova ❤️ ??
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )