OSOBNÝ ASISTENT pre človeka na vozíku je jeho anjelom ❤️

Anjelom, ktorý ho sprevádza.
Anjelom, ktorý ho premiestňuje.
Anjelom, ktorý ho oblieka a vyzlieka.
Anjelom, ktorý mu pomáha s hygienou.
Anjelom, ktorý mu pomáha cievkovať.
Anjelom, ktorý ho vezme na prechádzku.
Anjelom, ktorý mu nakupuje jedlo.
Anjelom, ktorý tlačí ťažký vozík aj s ním.
Anjelom, ktorý sa s ním porozpráva a venuje mu čas❤️

Tento anjel sa vie vcítiť do situácie človeka na vozíčku.

Tento anjel dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím ❤️

Naša Ľubka z nadácie má tiež takého anjela Evku ❤️

www.nadaciaanjelskekridla.sk

(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )