NIKDY NIE JE NESKORO UČIŤ SA POSUNKOVÚ REČ
Posunková reč
je prirodzený dorozumievací prostriedok nepočujúcich v styku s inými nepočujúcimi aj počujúcimi, ktorý má podobu účelových pohybov jednej alebo obidvoch rúk, sprevádzaných nápadným výrazom tváre.
Znaková reč pre nepočujúcich nie je univerzálnou rečou pre všetky krajiny, a teda ľudia z rôznych krajín si ani vo sfére znakovej reči automaticky nerozumejú. Taktiež jednotlivé typy znakovej reči majú rôzne pravidlá a gramatickú štruktúru, väčšinou závislú od danej krajiny či oblasti. Znaková reč má v každej krajine svoj dialekt a tiež v rámci jednej krajiny sa od seba líšia regionálne dialekty.
Aj my v nadácii máme nepočujúce deti, tiež sa snažíme niečo naučiť z posunkovej reči♥️