Ďakujeme spoločnosti CURAPROX a MARY KAY za nezištne dary pre rodiny.
Ďakujeme.

Curaprox a Mary Kay pomaha

Ďakujeme za nezištné dary pre rodiny spoločnostiam CURAPROX a MARY KAY.
Ďakujeme ❤

7.11.2019

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK

Uverejnil používateľ Nadácia anjelské krídla Štvrtok 7. novembra 2019