Nadácia Anjelské krídla pomáha nezištne už piaty rok. Pomáhame s láskou, bez nárokov na odmeny, v našom voľnom čase, dobrovoľne a hlavne tam, kde skutočne treba. Stretávame veľa priateľov a ľudí s obrovským srdcom ❤️. Naše poslanie je krásne, náročné a hlavne MÁ ZMYSEL. Naši dobrovoľníci sa neustále vzdelávajú, profesionálne a s veľkou úctou a pokorou pristupujú ku každému človeku. Väčšina z našich dobrovoľníkov je kvalifikovaná v rôznych humanitných oblastiach, tiež sami prežili v živote náročné chvíle, preto im osud ľudí nie je ľahostajný a dokážu pochopiť človeka v neľahkej životnej situácii. Nadácia funguje LEN vďaka Vašej priamej podpore, pomoci a tiež z darov 2 % z daní, vďaka čomu sme schopní vykonávať túto krásnu humanitárnu činnosť. Túto cestu sme si slobodne zvolili sami, založili sme nadáciu a rozhodli sme sa pomáhať.
ĎAKUJEME KAŽDÉMU, KTO S NAMI DÁVA NÁDEJ
ĎAKUJEME PRIATEĽOM NADÁCIE A PARTNEROM
ĎAKUJEME NAŠIM DOBROVOĽNÍKOM
ĎAKUJEME VAŠEJ POMOCI A PODPORE
SPÁJAME POMOC, PRIATEĽOV A DÁVAME NÁDEJ
mail: info@nadaciaanjelskekridla.sk