S ANJELMI  SA DEJÚ ANJELSKÉ ZÁZRAKY :-)

 

❤️ Ďakujeme z celého srdca za pomoc tímu z Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Vďaka ich nezištnej podpore sme mohli nakúpiť a poskytneme výpomoc vo forme školských potrieb deťom z Nadácia anjelské krídla. Pre rodiny je to veľká výpomoc, keďže školské pomôcky sú dosť vysoká finančná položka v rodinách, kde každé euro je rozpočítané. Keďže máme veľa školopovinných detí, každá pomoc je vzácna. Ak máte možnosť a chuť, môžete ešte do konca augusta posielať školské pomôcky na adresu nadácie. Našej Maťke, dobrovoľníčke z nadácie ďakujeme za jej čas, úsmev a dobrú náladu pri tejto krásnej zmysluplnej aktivite.

Martinka je výchovávateľka na ZŠ, preto vedela, ktoré školské veci sú potrebné. Darcom ANJELOM ĎAKUJEME:-). Školské pomôcky nachystáme, pobalíme, odovzdáme aj odošleme po Slovensku rodinám.

 

“ ĎAKUJEME KAŽDÉMU, KTO S NAMI TVORÍ TENTO SVET LEPŠÍM A KRAJŠÍM MIESTOM“

 

( Poďakovanie je zverejnené so súhlasom )

 

https://nadaciaanjelskekridla.sk/