Z tanečného vystúpenia v Žiline darovali MyDANCE Studio ŽILINA šek pre deti z nadácie.
Prišli aj s ich malým synčekom.

Deti sú dar a je nádherné, keď sa pomoc a láska dokážu spojiť.
Tešíme sa na spoločné projekty.

Zo srdca veľké ďakujeme.
Tešíme sa, že nás prídu podporiť aj na náš benefičný koncert

MyDANCE Studio Žilina