Ďakujeme, že sme mohli spolu s Vami pomôcť Miške P. z Ostrova okr. Sobrance. Miška je na invalidnom vozíku, má rôzne zdravotné problémy, jej ocko je ťažko chorý. Ďakujeme, že spolu s Vami môžeme aspoň trošku vyčariť úsmev na tvári.
Každá pomoc je vzácna.
Ďakujeme darcom za ich otvorené srdcia ♥️ a ochotu pomáhať spolu s nami.
Miške pomôžu potraviny, drogéria, vlhké utierky a príspevky na lieky.
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 ku nezištnému daru nezabudnite uviesť Miška P. z Ostrova s ockom.
Taktiež môžete použiť transparentný účet, ktorý je zverejnený na www.nadaciaanjelskekridla.sk
( fotografia je zverejnená na základe súhlasu )