🍀MÁJ 2023 AKTIVITY pre deti a rodičov z

Nadácia anjelské krídla

 

🍀Štvrtok:  4.5, 11.5.,18.5, 25.5.2023 – Tvorivé

dielničky v Art Studio Z od 16.45 hod. Účasť

prosíme vždy dopredu nahlásiť na

mob: 0907719624

 

🍀Sobota : 6.5., 13.5.2023 – wellness, plávanie,

cvičenie vo vode v Oazis Relax Centrum Žilina

Účasť nahlásiť na mob : 0948661333

 

🍀11.5.2023 : Charitatívna výstava od 17.00 hod

s príjemným programom v Art Studio Z, Žilina v

Dome odborov. Výťažok pôjde rodinám.

Všetkých pozývame a tešíme sa na Vás ❤️

 

🍀 27.5.2023 od 15:00 hod MDD  pre

deti z Nadácie Anjelské Krídla a pre rodičov.

Športový program, občerstvenie, plávanie, rôzne

hry a zábava v Oazis Relax Centre v Žiline

 

Poprosíme rodičov nahlásiť účasť na aktivitách, ktoré budú absolvovať. ĎAKUJEME ♥️