Ďakujeme úžasným ľuďom za veľkú pomoc, ktorú dnes priniesli aj keď je nedeľa ♥️???
Veľká vďaka Vám všetkým.
Trvanlivé potraviny pôjdu do balíkov. Hračky prerozdelíme medzi deti z rodín a z centier.