Ďakujeme autorovi knihy Leonardovi Hölblingovi za podporu a pomoc našej nadácii.

Leonard Hölbling zaostrene na život

Čo Vás viedlo k vydaniu knihy?

K jej vydaniu ma viedla situácia v spoločnosti, ktorá je pravdupovediac žalostná a vcelku už asi aj neúnosná. Veľa ľudí sa snaží žiť svoj život bez toho, aby sa nad ním zásadenjšie zamysleli. Výsledkom sú vzťahy, ktoré sú v takom stave, v akom sú…

Pre koho je kniha určená?

Kniha je určená pre všetkých, ktorí chcú rozšíriť svoje obzory v živote.

Aký má kniha cieľ?

Kniha má za cieľ priviesť ľudí k zamysleniu sa nad dôležitými životnými hodnotami a urobiť si vlastný názor na veci a situácie, ktoré človek zažil a nad čím možno v súvislosti s tým (ne)rozmýšľal.

Kde a za akých podmienok sa dá kniha získať?

Kniha sa dá získať buď na Benefičnom koncerte dňa 20.9.2019 v Žiline v tlačenej verzii, alebo kedykoľvek v elektronickej verzii prostredníctvom www.nadaciaanjelskekridla.sk, alebo priamo cez e-mail: holblingl@gmail.com. Tlačená verzia na benefičnom koncerte bude, ako súčasť dobrovoľného príspevku, balíka nadačných predmetov ponúkaná záujemcom. Elektronická verzia je distribuovaná zdarma a dobrovoľný príspevok pre nadáciu je na zvážení každého.

Kam pôjde výťažok za dobrovoľné príspevky za knihu?

Celý výťažok tlačenej knihy pôjde po odrátaní nákladov na jej vydanie nadácii. Výťažok elektronickej verzie ide priamo celý nadácii.

Prečo vznikla spolupráca s nadáciou?

Vznikla na základe vzájomnej spolupráce a vôli autora podporiť dobrý projekt, ktorý pomáha ľuďom v tiesni. Pôsobím v nej, ako podporovateľ, dobrovoľník a poradca pre zakladateľku nadácie, pani Alexandru Majeríkovú na bezplatnej báze.

Kde možno adresovať prípadné otázky, pripomienky a návrhy ku knihe?

Uvedené je možné adresovať na e-mail: holblingl@gmail.com.