KONAJME DOBRO A KONAJME HO DOBRE ♥️
Pri našej nezištnej dobrovoľníckej činnosti stretávame veľa úžasných ľudí. Dávajú sa dokopy priateľstvá, spája sa pomoc, nechýba úsmev, objatie, vďačnosť aj obrovská pokora, úcta, nádej, ľudskosť.
( Správkyňa nadácie s anjelskou Mirkou ☺️)