Ďakujeme Vám z celého srdca v mene rodín.
Celý tím sa snažíme pomáhať hmotne, finančne, pobytmi, poradenstvom, osobnými návštevami rodín aj robiť projekty, ktoré majú zmysel – všetko popri našom zamestnaní a v rámci našich možností .

https://nadaciaanjelskekridla.sk/eticky-kodex-nadacie/

Ďakujeme za dôveru a podporu partnerom, firmám, jednotlivcom v roku 2019.

Alexandra Majeríková
Zakladateľka a správkyňa Nadácie Anjelské Krídla

16.12.2019