ANJEL NÁDEJE

Nadácia Anjelské Krídla má nových anjelov.
Veľmi sa tešíme???. Je to ručná výroba.
Anjelikom môžete prispieť na pomoc deťom.
Za finančný dar 10 eur na účet nadácie Vám pošleme nášho nadačného anjelika.
Treba uviesť adresu, kam poslať anjela a ak chcete darovať peniažky konkrétnemu dieťatku, napíšte jeho meno ku platbe, podľa výzvy.

S LÁSKOU – ĽUĎOM

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK

ANJEL NÁDEJE