„Každý deň nám Boh dáva spolu so slnkom okamih, v ktorom môžeme zmeniť všetko, čo nás robí nešťastnými. Takéto okamihy existujú. Sú to okamihy, keď nami prechádza všetka sila hviezd, nádeje, viery, neba, lásky a umožňuje nám konať SPOLU zázraky.“

www.nadaciaanjelskekridla.sk