♥️🪽 Ďakujeme nášmu dlhoročnému anjelovi a dobrovoľníkov srdcom aj dušou 🥰 Milanovi Smetanovi z Tepličky nad Váhom za zorganizovanie nezištnej zbierky v rámci nášho stáleho projektu JEDLO AKO DAR. Z celého srdca veľká vďaka patrí všetkým darcom, ktorí prispeli a pomohli, aby sme mohli rodinám spoločne pomôcť.

 

Ďakujeme:

pani Lívia Mesarošová

pán Michal Kvitkovský

pán Rudolf Mendrej

pani Beáta Drahnová

pani Zuzana Komorovská Janušová

Pizzeria Pablo – Varín ( Šimon Jánošík)

Zuzkine Dobroty, pani Jarke, pánovi Júliusovi, pani Zuzke, pánovi Martinovi

 

Ďakujeme za finančný nezištný príspevok pre rodiny na potraviny a na nákup potravín:

pani Janke Koniorovej

Jana Turská Majchráková

Ivetka Klečková

Miriam Ďuračková

 

SPOLOČNE SME SPOJILI SRDCIA ♥️🪽

A VZNIKOL ZÁZRAK

 

( Mená sú zverejnené so súhlasom darcov)