JEDLO AKO DAR
Naša dobrovoľníčka a anjel Silvinka organizuje v rámci projektu nadácie JEDLO AKO DAR v jej škole na Obchodnej akadémii sv.Tomáša Akvinského v Žiline nezištnú zbierku. Trvanlivé potraviny, drogériu, knižky, hračky môžu žiaci a všetci s dobrým srdcom a chuťou pomôcť doniesť do 28.10.2022. Humanitárna výpomoc pôjde deťom a rodinám v núdzi hlavne teraz pred sviatkami, ktoré už klopú na dvere 😉. ĎAKUJEME Silvinke❤️, aj každému, kto sa zapojí. Ďakujeme pánovi riaditeľovi, pedagógom, žiakom, rodičom.
( Zverejnené so súhlasom pána riaditeľa školy )
info@nadaciaanjelskekridla.sk