Janka P. T. z Čachtíc aj napriek jej vážnym zdravotným ťažkostiam maľuje nádherné obrázky anjelov, zvieratká aj krajiny. Ak chcete od Janky obrázok a zároveň ju tak podporiť môžete jej napísať priamo na mail: janka6868@zoznam.sk, alebo Janke môžete pomôcť nezištným príspevkom na lieky a rehabilitácie. Ďakujeme krásne a Janke posielame objatie ♥️🥰🙏🏻🫶.

 

Hlavný účet:

SK37 1100 0000 0029 4603 3398

ku platbe prosíme uviesť Janka P.T., Čachtice

Transparentný účet :

SK23 8330 0000 0027 01895491

ku platbe prosíme uviesť  Janka P.T., Čachtice

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2701895491

 

( Fotografia je zverejnená na základe súhlasu)

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk