Dnes bola naša dobrovoľníčka Klaudia v rodine malej Laury vo Vieske nad Žitavou. Doniesla oblečenie pre deti aj trvanlivé potraviny.
Teší nás radosť detí ❤️.
Ďakujeme každému, kto s nami rozdáva úsmev a nádej.
( Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb ).