Home2020-06-10T09:56:44+02:00

Slide

S LÁSKOU….“ ĽUĎOM „

Pomoc rodinám s ťažko chorými deťmi, ľuďom v núdzi, matkám s chorými deťmi  v oblastiach :

  • Materiálna pomoc – zásielky vo forme balíkov (potraviny, hygienické potreby, zdravotné pomôcky, odevy, hračky a podobne),empatia a priateľský vzťah s rodinami detí, ktoré vyžadujú opateru.

  • Finančná pomoc – financie zaslané pre riešenie konkrétnej finančnej situácie za určitým účelom, resp. zaslanie príspevkov od jednotlivých darcov

  • Relaxačné, ozdravujúce a rehabilitačné pobyty– organizovanie pobytov pre rodiny s postihnutými detičkami (napr. tábory, rekreačné pobyty v SR alebo v v zahraničí pri mori)

Každý z Vás môže zrealizovať aj tzv. „SPONTÁNNU ZBIERKU“, viac:  TU

Finančne podporiť môžte:  TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.
Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  Život je zázrak. Konajme spolu ZÁZRAKY.

Partneri nadácie

Go to Top