Dom sociálnych služieb v Banskej Štiavnici dostal z nadácie nezištnú výpomoc vo forme novej mikrovlnky, plienok pre hendikepované deti a nutridrinky❤️

Ďakujeme Slovenskému Červenému Krížu v Žiline za pomoc s doručením tejto výpomoci.

(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )

www.nadaciaanjelskekridla.sk