Dnes máme za nami krásne dopoludnie.
Aj keď je vonku sychravo, nám to nevadí ♥️
Ľudia sa spájajú a pomáhajú si navzájom a to je na tom to krásne .
A hlavne teraz, by mali ľudia držať spolu.
Jogurty od spoločnosti RAJO.SK v počte 2000 ks
sme dnes rozviezli po celej Žiline. Táto nezištná výpomoc od nich je skvelá.
Dobrotky dostali v krízovom centre Náruč v Žiline, Slovenskom Červenom Kríži v Žiline, DSS Letokruhy v Žiline, DSS Úsmev v Žiline, krajina Harmónie,
lekári a sestričky v nemocnici a Diecézna charita v Žiline.
Taktiež sme dali ručne vyrobené mydielka a taštičky do Diecéznej charity a DSS Úsmevu pre babky a dedkov, nech majú radosť.
( Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )
ĎAKUJEME RAJO.SK