Ďakujeme našej dobrovoľníčke Aďke, ktorá vďaka spolupráci DM drogeria vybavila a prevzala od nich dnes nezištnú výpomoc pre ľudí vo forme práškov na pranie, krémov, balzamom, vlhkých utierok, šampónov, dezinfekcií.
Veľká vďaka patrí spoločnosti DM DROGÉRIA za toto krásne gesto.
Sme veľmi vďační a vážime si, že sú medzi nami tak úžasní ľudia a spoločnosti, ktoré pomáhajú a myslia na ľudí v núdzi.
( Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )