ĽUDSKÝ ŽIVOT JE VZÁCNY DAR
TREBA HO CHRÁNIŤ

Nadácia Anjelské Krídla a Elop Industry s.r.o.
darovali do Slovenského Červeného Kríža v Žiline nový profesionálny defibrilátor.
Tešíme sa, že zachráni nejeden ľudský život ❤️ a že sme mohli prispieť ku takej dôležitej zmysluplnej pomoci.

(Foto: Robert z Elop Industry s.r.o. , Peťo z SČK Žilina, Ľuboš z Nadácie Anjelské Krídla)

(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )

www.nadaciaanjelskekridla.sk