Ďakujeme spoločnosti Colonnade Insurance S.A.za nezištný finančný dar pre Martinka K. z Prievidze. Finančný dar bol použitý na Martinkov invalidný vozík v rámci projektu nadácie Pontis Giving Tuesday.Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ďakujeme Martinkovi za krásny obrázok ♥️🤗🥰

Posielame objatie Maťkovi a krásne sviatky mu prajeme aj s maminkou.

( Poďakovanie je zverejnené na základe súhlasu Colonnade Insurance S.A a taktiež so súhlasom zákonného zástupcu Martinka )

https://nadaciaanjelskekridla.sk/darcovia/

www.nadaciaanjelskekridla.sk