Ďakujeme RYBA ŽILINA spol s.r.o., Žilina za nezištnú výpomoc a vynikajúce dobrotky pre rodiny z Nadácia anjelské krídla ♥️. Dnes osobne odovzdáme tam, kde urobia radosť a pomôžu♥️. ĎAKUJEME. PRETO RybaZilina

 

RYBA – TO JE ZDRAVÁ VEC,

BUDEŠ SILNÝ SVALOVEC.

MÔŽEŠ SI JU S ROŽKOM DAŤ,

RÔZNE DRUHY VYSKÚŠAŤ.

 

KAŽDÝ DEŇ JU MÔŽEŠ JESŤ,

DO TELA SI ZDRAVIE VNIESŤ.

ÚSMEV NA TVÁRI VŽDY MAŤ,

ZDRAVŠÍM ČLOVEKOM SA STAŤ 😉

 

( Poďakovanie je zverejnené so súhlasom.

Básnička je zložená našimi dobrovoľníkmi )

 

www.nadaciaanjelskekridla.sk